19. prosince 1998 se kyjovském alternativním klubu Šneckenhaus uskutečnila první klubová noc pod taktovkou naší promotérské agentury SOUND44. Vždy jednou do měsíce jsme připravili taneční party. Postupem času naše pořadatelské aktivity nabíraly na oblíbenosti, což se odrazilo na stoupajícím počtu návštěvníků. To přineslo však jistá negativa, neboť ti, kteří naše party navštěvovali, postupně přijížděli z dalekých končin. Nastal tedy problém s parkováním vozidel v okolí klubu, který sídlil v obydlené části Kyjova. Tato fakta zapříčinila vznik městské vyhlášky, která nařizovala ukončení produkce ve 22 hodin. Nám tedy nezbývalo nic jiného, než naše pořadatelské aktivity pozastavit či je pořádat nepravidelně. Poslední klubová noc proběhla v roce 2003.

Za celou dobu fungování tohoto klubu se nám podařilo naplánovat 45 klubových nocí. Z toho čtyři akce byly ve stylu lámaných beatů (dnb), na kterých zahráli např.: slovenský Larry, čeští Koogi, Sayko a Soldik. Na těchto akcích se vystřídalo na 69 djs a živých projektů z celého Česka, Slovenska, ale také z Japonska a Anglie. Mezi nejvýznamnější jména patřili Japonec Takaaki Itoh, Angličan Makaton live, Slovenští Rumenige live, Toky a Boss a Češi Pietro live, Elektrabel live, Liner a Paul Hawk.

Po celou dobu fungování SOUND44 jsme se potýkali s problémy s prostory. Naše nároky na vhodné prostory byly vysoké v mnoha ohledech a bohužel náš kraj nenabízel mnoho možností. Ve starých kulturních domech jsme akce pořadát nechtěli a když už se vhodný prostor našel, tak pro nás za nepřijatelných podmínek.

V současností se snažíme o rektroativitu v pořádání akci v oblasti elektrnické hudby a to nejen parties se zaměřením na nové a kvalitní tváře.